เพลงชาติไทยสมัยก่อน


เพลงชาติไทยสมัยก่อน ปี พุทธศักราช 2475 โดย ขุนวิจิตร มาตรา 
เนื้อร้องโดย: ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)


แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง 
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า 
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา 
รวมรักษาสามัคคีทวีไทย 
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี 
ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่ 
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท 
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา 
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย 
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า 
เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา 
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ 
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี 
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ 
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย 
สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโยคำค้นหา : เพลงชาติไทย, เพลงชาติไทยสมัยก่อน, เพลงชาติไทยสมัยก่อน 4sh, เพลงชาติไทยสมัยก่อน ฟรี, เพลง ชาติ ไทย สมัย ก่อน video