กลอนเพลงชาติไทย

ธงชาติไทย ไกวกวัด สะบัดพลิ้ว                   แลริ้วๆสลับงามเป็นสามสี
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้                       แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ
ชนรุ่นเยาว์ ยืนเรียบระเบียบแถว                    ดวงตาแน่วนิ่งตรง ธงไสว
ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย      ฟังคราใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวง
ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก                                เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
แผ่นดินไทย ไทยต้องครองทั้งปวง              ชีพไม่ร่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยี
เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ                พลีชีพเพื่อชาติที่รักสมศักดิ์ศรี
เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี                      แม้นไพรีได้ฟังยังถอนใจ
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ                      คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้
บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย                     บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง                             แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง                           จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง