เนื้อเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย  รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


คำค้นหา : เพลงชาติไทย, เนื้อเพลงชาติไทย, เนื้อเพลงชาติไทยพร้อมความหมาย, เนื้อเพลงชาติไทยและความหมาย, เนื้อเพลงชาติไทยสมัยก่อน, เนื้อเพลงชาติไทย ผู้แต่ง, เนื้อเพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ, เนื้อเพลงชาติไทย doc, เนื้อเพลงชาติไทยขลุ่ย, เนื้อเพลงชาติไทย ภาษาอังกฤษ คาราโอเกะ, เนื้อเพลงชาติไทย เมโลเดียน, เนื้อเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี, เนื้อเพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน, เนื้อเพลงชาติไทย ที่ถูกต้อง, เนื้อเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี, เนื้อเพลงชาติไทย ภาษาคาราโอเกะ, เนื้อเพลงชาติไทย ไทย, เนื้อเพลงชาติไทย ดั้งเดิม, เนื้อเพลงชาติไทย เป็นภาษาอังกฤษ, เนื้อเพลงชาติไทย pdf, เนื้อเพลงชาติไทย คอร์ด, เนื้อเพลงชาติไทย สรรเสริญ, เนื้อเพลง tab เพลง ชาติ ไทย